T.O.R.O. - Szarvasmarhatelep-irányító szoftver

Az informatika rohamos fejlődése, a szerteágazó felhasználói igények mind pontosabb kielégíthetősége érdekében olyan operációs rendszerre fejlesztettünk, ami a jövendőbeli igényeket is ki tudja szolgálni. Ezért választottuk már tervezéskor a 32 bites Windows-os környezetet. Elgondolásunk helyessége azóta beigazolódott, a Microsoft nem támogatja sem a DOS-t, sem pedig a 16 bites Windows-os operációs rendszerek többségét a 2002-es év végétől.

(Forrás: Windows Desktop Product Life Cycle Support and Availability Policies for Businesses (angol) http://www.microsoft.com/windows/lifecycle.mspx)

A korszerű adatbázis kezelő rendszert használó modern adatbázismotorra (Microsoft Jet Engine 4.0) épül a teljes szoftver, így tudtunk valódi hálózatos működést kialakítani, ami támogatja, hogy azonos időben egyszerre többen dolgozhassanak ugyanazon adatbázison - így megoszthatóak a munkafolyamatok, felgyorsul az adatbevitel, de legfontosabb, hogy már az új adatok rögzítésével egyidejűleg képes azonnali információszolgáltatásra.
Programunk nem tárol semmilyen számított adatot, azokat mindig az információkérés időpillanatában állítja elő. Ezzel a tárolt adatmennyiség csökkentésével egyidejűleg növeli a hatékonyságot, mindig a legújabb adatok ismeretében módosult információk kérhetőek le, és az esetlegesen észlelt hibát is elég csak az elrontott helyen javítani, automatikus frissülését követően az összes általa befolyással bíró helyen kijavítódik a megfelelő adat. Így garantálható pontosság és nagyfokú működési stabilitás.

Már most is akad számos - központi és egyéb - rendszer, mely lehetőséget nyújt közös kapcsolódási pontok keresésére. Ezek is folyamatosan fejlődnek, változhat a számukra szükséges, általuk kért adatok halmaza. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk közeledtével szintén felmerülhetnek új, a hazaitól eltérő adatszolgáltatási igények is. Ezekre kellőképpen még idejében fel kell tudni készülni, nem érheti hátrány emiatt sem a magyar tenyésztőket.
Szoftverünkben standard file-típusokon keresztül egyszerűbb csatlakozási lehetőség adódik más rendszerekhez, azaz gyakorlatilag bármely ismert adatbázis és adattábla formátumot felismer a rendszerünk, - így a tetszőleges formába történő exportálás, importálás lehetősége a felhasználó mindenkori igénye szerint megvalósítható.

Programunk nyelv és számrendszer független, azaz tökéletesen kezeli ugyan a magyar ENAR rendszert, de lehetőséget ad idegen számrendszerben jelölt egyedek felvételére és kezelésére, akár például egy vásárolt Holland vemhes üszőt, vagy egy amerikai bikát, azok teljes adatállományát akarjuk felvenni.

A szarvasmarha-tenyésztés esetén is, - mint minden biológiai alapokkal dolgozó szakmánál - gyakran felmerülhet az adatjavítás igénye, hiszen a valós élet, a valóban "élő" anyaggal való gazdálkodás nem skatulyázható be szűk mesterségesen felállított keretek közzé.
A tőlünk eltérő szemlélettel dolgozó programokkal ellentétben a T.O.R.O. szoftver adatszerkezete és rögzítési elvei lehetővé teszik - természetesen szigorúan csak az arra jogosult felhasználónak - , hogy minden adatot akár visszamenőlegesen is kijavítson, kicseréljen vagy feltöltsön. A programot használó, munkájáért felelős tenyésztőnek ebben sem korlátozhatjuk semmilyen mértékben sem az adatkezelési jogait, hiszen a saját állományát mindenki közül ő ismeri a legjobban.

Átlátható menü rendszerünk a grafikus felületnek köszönhetően nem csak tetszetős, hanem jól áttekinthető, az emberi szemnek optimális képernyő megjelenítési lehetőséggel biztosítja a szakmai tartalom egyöntetű felületeken keresztüli elérhetőségét. A mellékelt képen látható, hogy különféle ablakok egységéből tevődik össze a teljes képernyő, ezek mérete, elhelyezkedése felhasználónként egyénileg beállítható, a szoftver megjegyzi és felkínálja a következő belépéskor.

A bal oldali menürendszer fa-struktúrája, valamint a rögzítő ablakok bal oldali részén levő információk - a krotália alatti területen - szintén felhasználónként beállíthatók, belépési kódonként mutathatnak eltérő tartalmat attól függően, hogy mire van szüksége, és milyen jogosultsága van az adott munkatársnak - így vált lehetővé, hogy mindenki dolgozhasson a géppel anélkül, hogy a rá nem tartozó adatokat láthatná, vagy megváltoztathatná.

A program rögzítő-felületei megjelenésükben és működésmódjukban azonosak, alkalmazkodva a szakmai tartalomhoz, így az általános munkavégzési és kezelési elvek megismerése után minden modul használata magától értetődővé válik.
A szoftver működése során igazodik a valós élethez, egyszerre akár több azonos témájú, vagy eltérő adatokat megjelenítő ablak is nyitva lehet jobban áttekinthetővé téve az egymáshoz kapcsolódó munkaműveleteket és megkönnyítve az azok elvégzéséhez szükséges adatkigyűjtést.

Célunk az volt, hogy minél inkább a program igazodjon a felhasználóhoz (paraméterek állíthatósága, teljes testreszabhatóság, több ablak egyidejű kezelése, stb. által). Az egyéb Windows-alapú programok használata során elsajátított, megszokott kezelést könnyítő lehetőségek (billentyű-kombinációk, ablak átméretezési lehetőségek, speciális-billentyűk - pl.: tab - használata, stb.) itt is támogatja a hatékony munkavégzést.
A működés során kapott hibaüzenetek az alsó információs részben megjelennek, igény szerint menthetőek, így az esetleges hiba okára, kijavítására és megelőzésére vonatkozó javítási módok hamar megtalálhatóak, ha a felhasználónak ez nem sikerül, akkor ezek alapján a fejlesztők is gyorsabban és egyszerűbben tudnak segíteni.

Ma már minden telepirányítási programban alapkövetelmény a pontos, szakmai irányelveknek megfelelő adatrögzítés és tárolás, éppen ezért a gyakorlatban jól használható szoftver egyik legpontosabb értékmérője az, hogy az általa tárolt vagy számított adathalmazból mennyire tudja visszaadni azt a döntéstámogató információt a szakembernek, amire szüksége van a hatékony tenyésztői munkához.

Ennek a követelménynek csak egy, az adott gazdaság igényei szerinti elemző rendszer kialakításával lehet megfelelni. A speciális igények mind jobb lekövetése érdekében szakítottunk a hagyományos értelemben vett listák beépítésével. Az adatbázis-szerkezetnek és alkalmazott programozási elveknek köszönhetően a program kimutatás-rendszerével bármilyen matematikailag előállított végeredmény visszaadható a tárolt információkból.

Ezeket személyre szabva biztosítjuk azt, hogy azokat az elemzéseket is megjelenítse a szoftver mely speciálisan az adott tenyészetre, az ottani helyi viszonyokra vonatkozik. A szoftver által kezelt bármilyen adatra, azok csoportjára, egymással való kapcsolatukra is készíthető a tenyészet egyedi igényei szerinti kimutatás, a komplexebb lekérdezések, pontosabb információk kinyerésének érdekében elő és utószűrésre, kereszttáblás lekérdezések végrehajtására, adatexportálásra is adódik lehetőség. Belső függvények segítik az információk kigyűjtését, a kész lekérdezések csoportosíthatóak egyéni elvárások szerint a jobb áttekinthetőség érdekében.
A napi munka során, számtalan helyen és módon szükségessé válhat - a jobb áttekinthetőség érdekében - a száraz adatok grafikus megjelenítése. Felhasználónként, sőt munkafolyamatonként változhat, hogy ki és miképpen látja szívesebben ezeket.

Beépített grafikon-kezelő moduljának segítségével mindenki kiválaszthatja magának a legjobban megfelelőt, azt szinte korlátok nélkül alakítva megtalálhatja az ideális formát, a kész ábrák exportálhatóak számos ismert file-típusba a további feldolgozásra.

 

 

Nyomon követhető, és utólag is kiegészíthető - akár laktációkkal korábbi adatokkal is - az egyed élettörténete, melyet jól áttekinthető, részletes adatokat tartalmazó html alapú lista jeleníti meg.

 

 


Családfa panelMinden tenyésztő számára elengedhetetlen a származás nyomon követése. A szoftverünkben levő családfa-generáló modul segítségével négy generáció látható egyszerre, hogy a közvetlen rokonságot azonnal figyelemmel lehessen kísérni, de egészen addig vissza lehet vezetni, ameddig adat található a rendszerben. Természetesen újbóli adatbevitel után automatikusan frissül az egész fa-szerkezet.

Az állat küllemi bírálati adatai valamint HGI értékei azonos panelen találhatóaak, ezzel is segítve a tenyésztési terv elkészülését. Ezek az adatok közvetlenül is elérhetőek a családfa panelről minden egyed esetében!

Szakítottunk a csak egyedi megközelítés hagyományával. A munka meggyorsítása és egyszerűsítése megköveteli, hogy a tenyésztő, az állatorvos, az inszeminátor vagy akár tetszőlegesen bárki, arra felhatalmazott munkatársnak lehetősége legyen állatcsoportok kialakítására, módosítására és azokkal együtt, egységesen történő foglalkozásra.

Az egyes csoportokkal végrehajtott műveletek, összevetések, szétválasztások, új halmazok képzése egyszerűsíti az állatokkal való napi foglalatosságot, többlet-információforrást nyújt. Természetesen a tetszőleges ismérvek alapján összeválogatott állatcsoportot el lehet menteni, egyszerre lehet úgy kezelni, hogy a program automatikusan adja fel a sorban következő egyedet.

 

Ennek a kezelési módnak köszönhetően lehetőség nyílt a különböző állatcsoportokkal halmazműveletek végzésére is.

A csoportok eseményei naptárba rögzíthetőek, áttekinthetővé, tervezhetővé válnak a jövő feladatai, előre beállított időközökben, automatikusan felhozhatóak tetszőleges egyedek, vagy egyed-csoportok.

A naptárba beírt munkaműveletek rögzítő ablakai, a kívánt egyedekkel feltöltve az eseményre kattintva automatikusan feladódnak.

A fenti gondolatok csak igen szűkre szabottan adhatják vissza a szoftverben rejlő lehetőségeket, hiszen az esetenként több órás bemutató, és az azt követő egy hónapos próbaidő sem mindig elég a teljes mélységű áttekintéséhez.

Ezért nem is tudtunk itt kitérni az egyszerűbb, általánosabb funkciók jellemzésére, de a kifejezetten bonyolultabb, ugyanakkor temérdek hasznos információt felvonultató panelek - mint például a csoportosítás - is csak felületesen kerülhetnek szóba.

Reméljük ez a rövid összefoglalás felkeltette érdeklődését, és felmerült Önben jó néhány pontosításra váró kérdés. Amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot, akkor ezeket egy részletes bemutató keretében örömmel megválaszoljuk. Állunk rendelkezésére!